Начало

LABRIDA BioCleanTM се използва както от стоматолози, така и от дентални хигиенисти

Номер на продукт: LBC 2013.0001 LABRIDA BioCleanTM - 10 бр./пакета

Предимства за стоматолозите и денталните хигиенисти:

 • Ефикасност
 • Лесна употреба
 • Клинично и научно документиран ефект

Предимства за пациентите:

По-малко болка

Безопасност

По-добър клиничен резултат

Съкратено време на третиране LABRIDA PERI-IMPLANT INNOVATIONS (ПЕРИИМПЛАНТНИ ИНОВАЦИИ)

LABRIDA BioCleanTM За ефикасна поддръжка на дентални импланти и превенция на периимплантит

Предимства за стоматолозите и денталните хигиенисти

Ефикасност

 • Добър клиничен ефект
 • Съкратено време на третиране

Лесна употреба

 • Може да се използва както със стандартни турбини с бавни обороти, така и с турбини с променяща се скорост
 • По-добрият достъп до зоните около импланта улеснява почистването
 • Не е необходимо прилагане на натиск и сила
 • Намален риск от увреждане повърхността на импланта

По-добър и научно доказан клиничен резултат

 • Значително редуциране на възпалението в тъканите около импланта до 6 месеца след третиране4
 • Значително редуциране дълбочината на джобовете около импланта до 4 седмици след третиране4
 • Значително по-добър метод за редуциране на възпалението в сравнение с третирането със стоманени кюрети, резултатът е видим до 4 седмици след третиране

Предимства за пациентите:

По-малко болка

 • Деликатно и бързо третиране4
 • Не уврежда тъканите

Безопасност 

 • Няма опасност от остатъчен материал
 • Не уврежда импланта

По-добър клиничен резултат

 • Редовната и ефикасна поддръжка е важна с оглед удължаване живота на импланта
 • По-малко усложнения

Съкратено време на третиране

Ефикасната поддръжка на денталните импланти е от съществено значение за предотвратяване появата на преиимплантен мукозит и периимплантит. Най-новите изследвания сочат, че периимплантит се развива в приблизително 20% от случаите, та дори и по-често1. Данните, освен това, показват, че при 80% от имплантите се развива мокозит, който без лечение може да прерасне в периимплантит2. Ако не бъде лекуван, периимплантитът повишава опасността от загуба на импланта.

Наложилите се процедури за поддръжка на имплантите са трудо- и времеемки и невинаги водят до желаните резултати. Кюретите, титаниевите инструменти и четките с найлонови влакна могат да увредят импланта (да оставят драскотини) и в резултат да останат частици от материал, които да провокират реакция към чуждо тяло в периимплантната зона3. Лазерните процедури за скъпи, а ефектът не е гарантиран.

LABRIDA BioCleanTM е стоматологичен инструмент, разработен да оптимизира поддръжката на импланти с оглед предотвратяване/редуциране появата и рецидивирането на периимплантен мукозит и периимплантит.

LABRIDA BioCleanTM представлява накрайник, изработен от бързоразградим хитозан*, прикрепен към основа от неръждаема стомана с покритие от полипропилен. Инструментът може да се използва със стандартни извити турбини и с турбини с променлива скорост. Разработен е като инструмент за еднократна употреба за почистване и поддръжка на дентални импланти.

Клиничните изпитвания на LABRIDA BioCleanTM показват значителна редукция в дълбочината на джобовете около импланта две до четири седмици след третиране, както и значителна редукция във възпалението на меките тъкани около импланта и в кървенето при сондиране до 6 седмици след третиране.

LABRIDA BioCleanTM позволява ефикасно почистване на имплантите без да се уврежда повърхността им.

LABRIDA BioCleanTM е нежен към тъканите и не създава остатъчен материал. Евентуалните остатъци от хитозан бързо се резорбират!

Безопасното и ефикасно почистване на имплантите подобрява оздравителния процес на периимплантните тъкани!

* Хитозан – химически модифицирано вещество, извлечено от екзоскелета на морски ракообразни организми, чийто произход не се класифицира като животински, то е напълно биосъвместимо и бързо резорбируемо. Използва се в хирургическите превръзки и конци, като кръвоспиращ агент и като хранителна добавка. Съществуват данни, че демонстрира и противовъзпалителни свойства. Научно документирано е, че LABRIDA BioCleanTM е деликатен и не уврежда нито импланта, нито заобикалящите го структури. Материалът в нишките е хипоалергичен.