Предстоящи събития

Продажбата като вид дейност – съставна и значима част в работата на целия екип в клиниката.

Лектор:  Хачатрян Арсен Леонидович