Протезиране

Процедурата по възстановяване позволява лесно отстраняване и фиксиране на всички протетични елементи по време на рутинните проверки и ажустиране с минимален риск от повреда на направеното вече възстановяване.