Импланти

Защо MGuide?

Индивидуално изготвен хирургичен план за всеки пациент

Предимства на хирургичния водач:

 • Отворен дизайн
 • Пълна видимост на оперативното поле
 • Иригацията е приложима без компромис
 • Повторна апликация на анестезия- при необходимост
 • Всички стъпки от хирургичния план се изпълняват без премахване на водача.

Предимства за пациента:

 • Максимален комфорт
 • Атравматична процедур
 • Съкратен престой на стола

Улеснения за клинициста

 • Предварително прецизно планирани стъпки, напълно съобразени с последващия протетичен етап
 • Манипулация с и без ламбо
 • Кратък престой на стола
 • Атравматичен постоперативен период.

Предимства на материала

 • Висока издръжливост
 • Биосъвместим

Протокол на работа:

 • От клинициста се изискват следните реквизити

Отпечатък:

 • актуален към датата на планиране на хируругичния водач
 • препоръчителен материал - А силикон

СТ на цяла челюст- максимално кореспондиращо с отпечатъка

Протокол за поръчка