Други продукти

ALAN GLYDE

Резорбируем
□ Оплетен, от полигликолова киселина
□ Синтетичен и стерилен
□ Оцветен във виолетово с D & C Violet №2
□ Покритие от уникална комбинация от поликапролактон и калциев стеарат
□ Иглата е изработена от медицинска стомана AISI клас 420
□ Резорбция: 10% - на втората седмица; 25% - на четвъртата седмица;
75% на втория месец; пълна резорбция - 75-90 дни


 

 

 

 

 


ALAN LENE

Нерезорбируем - полипропилен
□ Синтетичен и стерилен хирургичен конец
□ Оцветен в синьо с Phthalocyanine Copper blue
□ Без покритие
□ Иглата е изработена от медицинска стомана AISI клас 420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALAN SILK

 

Нерезорбируем- коприна
□ Черна оплетена коприна
□ Стерилен хирургичен конец
□ Иглата е изработена от медицинска стомана AISI клас 420