Биоматериали

BOND BONE е синтетичен костoзаместител, считан за едно от големите постижения в областта на костната аугментация. Той представлява двуфазен калциев сулфат /CaSO4/, който е добре познат в медицината, биосъвместим, остеокодуктивен и напълно резорбируем. Двуфазният калциев сулфат съчетава качествата и предимствата на двете фази – дихидрат и хемихидрат.

 

 


 

Хемихидратът е лесно моделируем и пластичен, докато дихидратът е с висока механична устойчивост, а скоростта на резорбция е еквивалентна на скоростта на нарастване на костната тъкан. В повечето случаи BOND BONE не налага употребата на мембрана. Той може да бъде използван и, като свързващ материал в композитен графт, съвместно с други костозаместващи материали.

 


Двуфазен калциев сулфат Оптимално манипулативно време Не се влияе от кръв и слюнка
46% порьозност Лесен за моделиране и аплициране Количества от 0,5сс и 1сс
Изключителна здравина Вариант 1 Самостоятелна употреба Вариант 2 Композитен графт

Съдържание на опаковката

Композитен графт-начин на употреба

 

СМЕСВАНЕ ХИДРАТИРАНЕ АБСОРБИРАНЕ ПРЕЗАРЕЖДАНЕ
 
АПЛИЦИРАНЕ ПОСТАВЯНЕ НА СУХА МАРЛЯ ПОСТАВЯНЕ НА ВЛАЖНА МАРЛЯ  

Самостоятелна употреба

 

ОТСТРАНЯВАНЕ НА КАПАЧКАТА ХИДРАТИРАНЕ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ИЗЛИШНАТА ТЕЧНОСТ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ГЛАВАТА
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ИЗЛИШНАТА ТЕЧНОСТ АПЛИЦИРАНЕ ПОСТАВЯНЕ НА СУХА МАРЛЯ ПОСТАВЯНЕНА ВЛАЖНА МАРЛЯ